FAQ

Ook deze pagina geven we antwoord op diverse veel gestelde vragen:

Vraag: Mogen de kinderen alleen door de wijk heen lopen?
Antwoord: Nee. De organisatie van Halloween Strijen vraagt aan alle ouders om hun kinderen te begeleiden in de wijk zodat we het voor alle leeftijden een leuke avond kunnen houden.

Vraag: Mag ik als niet inwoner van Strijen ook meedoen?
Antwoord: Nee. Halloween Strijen is echt alleen voor de kinderen uit het dorp Strijen.

Vraag: Voor welke leeftijd is Halloween Strijen bedoeld?
Antwoord: Halloween Strijen is in principe van 2 jaar tot aan de basisschoolleeftijd. Ben je ouder kijk dan eens op Spooktocht Strijen.

Vraag: Mogen ouders ook verkleed gaan naar Halloween Strijen?
Antwoord: Uiteraard en juist leuk. Het is echter geen verplichting.

Vraag: Is er een vaste route of optocht door de wijk?
Antwoord: Nee. Er is geen optocht of vaste route door de wijk, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren hangen we dit jaar wel oranje routebordjes op.

Vraag: Mag ik als huisadres alleen verpakt snoep uitdelen aan kinderen?
Antwoord: Nee. Er zijn geen aanvullende regels over het uitdelen van snoep kinderen.

Vraag: Moet ik betalen om mee te doen aan Halloween Strijen?
Antwoord: Nee. Halloween Strijen is geheel gratis voor alle bezoekers en deelnemende huisadressen.