FAQ

Ook deze pagina geven we antwoord op diverse veel gestelde vragen:

Vraag: Mogen ouders ook verkleed gaan naar Halloween Strijen?
Antwoord: Uiteraard en juist leuk. Het is echter geen verplichting.

Vraag: Is er een vaste route of optocht door de wijk?
Antwoord: Nee. Er is geen optocht of vaste route door de wijk.

Vraag: Mag ik als huisadres alleen verpakt snoep uitdelen aan kinderen?
Antwoord: Nee. Er zijn geen aanvullende regels over het uitdelen van snoep kinderen.

Vraag: Moet ik een QR-code hebben?
Antwoord: Nee. Het evenement wordt als een doorstoom evenement aangemerkt, waarvoor er geen aanvullende regels gelden in de buitenlucht. We vragen echter wel de regels te hanteren die bovenaan deze nieuwsbrief staan.

Vraag: Moet ik betalen om mee te doen aan Halloween Strijen?
Antwoord: Nee. Halloween Strijen is geheel gratis voor alle bezoekers en deelnemende huisadressen.